Når alderen kommer snikende

Dette er noe de aller fleste går og kjenner på, og det er slett ikke slik at det er noe som begynner etter fylte 50. Alderen starter man å legge merke til allerede i 30-årene, kanskje til og med i 20-årene dersom man er riktig heldig. For mange handler det om at kroppen forandrer seg, og at man rett og slett ser annerledes ut. Samtidig kjenner mange også på at kroppen rett og slett ikke fungerer like godt lengre. Kanskje går man opp i vekt, kanskje kjenner man mer på pusten når man går opp de litt brattere bakkene. Det å bli eldre kan man selvsagt ikke gjøre så mye med, men det finnes noen grep man kan ta for at prosessen skal bli litt enklere.

Det første, og kanskje beste man kan gjøre, er å sørge for at man beholder en sunn livsstil. Den sunne livsstilen hjelper ikke bare hjerte- og karsystemet, og senker risikoen for diabetes, men den kan også ha en utrolig positiv effekt på den mentale. Noen merker reduserte symptomer av depresjon og angst når de legger om livsstilen, og ikke minst kan man også selv hjelpe til med å redusere både de synlige og innvendige tegnene på aldring.

I noen tilfeller blir aldringstegnene dog såpass synlige at mange rett og slett får komplekser, og føler seg utilpass. Dette kan gjelde for eksempel overflødig hud i ansiktet eller øyelokk som siger og gir øynene et mye eldre utseende. Noe av dette kan man også påvirke med en sunn livsstil, men det er også faktisk slik at det har blitt mer og mer akseptert å ta kirurgiske virkemidler til hjelp. Det trenger ikke å være så alt for dyrt, og man kan på relativt kort tid få rettet opp i ting man føler seg svært utilpass med.

Post Info

Back to top ·